Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.predanikorakom.si (v nadaljevanju spletno mesto Predani korakom) je Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju Zavarovalnica Sava, d.d.).

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti Zavarovalnica Sava, d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Zavarovalnica Sava, d.d., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Zavarovalnice Sava, d.d., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki
Izjava o varstvu podatkov določa način oz. postopek zbiranja in uporabe osebnih podatkov. Z osebnimi podatki, pridobljenimi iz ponudb ali zavarovanj ter prek spletnega mesta, upravlja Zavarovalnica Sava.

Zavarovalnica Sava izjavlja, da varuje zasebnost vsakega obiskovalca spletnega mesta. Brez privolitve obiskovalcev ne bomo razkrili nobenih osebnih podatkov, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm za določene poklice, monetarne, proračunske in davčne zadeve, nadzora javne varnosti in varstva subjekta podatkov ali pravic in svoboščin drugih v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev, razen v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so povezani z narodnim, rasnim in drugim poreklom, s političnimi, verskimi in drugimi prepričanji, z izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen nalezljivih bolezni ali spolnega vedenja.

Neosebni podatki
Po zakonodaji smemo zbirati vaše neosebne podatke, kot so: kateri brskalnik uporabljate, podatek o tem, s katere spletne strani ste bili povezani na naše spletno mesto. Na podlagi teh podatkov ne morete biti identificirani, nam pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu. Podatke o številu povezav s tretje spletne strani na našo spletno mesto lahko posredujemo lastniku ali upravljavcu tretje spletne strani, saj vas na podlagi teh podatkov ni mogoče identificirati. Podatki, ki se zapišejo na trdi disk Kadar obiščete našo stran, lahko na vaš računalnik shranimo nekatere podatke (poznano kot ‘cookie’). Ti podatki pospešijo uporabo našega spletnega mesta, vendar pa jih lahko kadar koli izbrišete ali preprečite z ustrezno nastavitvijo v programski opremi.

Zavarovalnica Sava mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika:

– dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni.
– izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in Zavarovalnica Sava nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani;
– omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje;
– posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
– posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu s petim odstavkom 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v – zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
– omogočiti vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka podatkov in metodo obdelave.

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO?

Osebne podatke zbiramo za namene funkcionalnosti delovanja in uporabe aplikacije Meter ravnovesja in za potrebe trženja preko elektronske pošte ter družbenih omrežij.

Uporabniki morajo za nemoteno uporabo aplikacije Meter ravnovesja posredovati:

a) Registracija z elektronsko pošto:

– Ime in priimek: hranimo za identifikacijo uporabnika ob registraciji in vsaki nadaljni prijavi v aplikacijo.
– Elektronska pošta: hranimo za prijavo v sistem in določa edinstven ključ za vsakega uporabnika. Ob izrecnem dovoljenju uporabnika, elektronsko pošto uporabljamo tudi za namene obveščanja o projektu Predani korakom.

b) Facebook registracija:

Ob Facebook registraciji, uporabnik dovoljuje vpogled v javni profil na družbenem omrežju Facebook in se s temi podatki identificira ob prvem vstopu v aplikacijo in vsaki nadaljnji prijavi. Podatke hranimo za zagotavljanje nemotene uporabniške izkušnje in jih ne obdelujemo v druge namene.

Podatke, ki jih uporabniki oddajo z uporabo aplikacije Meter ravnovesja (št. delovnih dni, št. dni dopusta), uporabljamo za prikaz skupnega ravnovesja vseh uporabnikov, kot seštevek oddanih aktivnosti. Obenem uporabniku omogočamo nadzor nad svojimi aktivnostmi in nikoli ne razkrivamo njegovih aktivnosti javno, brez izrecnega dovoljenja.

VPOGLED V PODATKE

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje podatke ali njihov izbris na naslov info@predanikorakom.si. Zahteva bo obravnavana v roku 30 dni od datuma pošiljanja.